Warning: Use of undefined constant REQUEST_URI - assumed 'REQUEST_URI' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/thientinhm/domains/thientinhmat.com/public_html/chualongphuoc/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php on line 145 TỔNG HỢP CÁC BỘ ẤN – CHÙA LONG PHƯỚC

TỔNG HỢP CÁC BỘ ẤN

Xin quý vị Phật Tử lưu ý!

Tất cả các ấn khuyết dưới đây khi sử dụng hành trì phải được sự quán đảnh của vị Thầy Mật Sư Kim Cang là Hòa Thượng Thượng Nhật Hạ Quang. Qúy vị không được tùy tiện sử dụng khi chưa nhận được sự quán đảnh, vì sẽ phạm vào tội trộm Pháp. Mong Qúy Chư Vị hoan hỉ lưu tâm! Nam Mô A Di Đà Phật.

1. ẤN ĐĂNG ĐÀN- NHÌN  SAU

2. ẤN ĐĂNG ĐÀN- NHÌN TRƯỚC

3. ẤN PHỤNG THỈNH TAM BẢO- NHÌN SAU

4. ẤN PHỤNG THỈNH TAM BẢO- NHÌN TRƯỚC

5. ẤN PHỔ CÚNG DƯỜNG- NHÌN SAU

6. ẤN PHỔ CÚNG DƯỜNG- NHÌN TRƯỚC

7. HIỆP CHƯỞNG ẤN- NHÌN SAU

8. HIỆP CHƯỞNG ẤN- NHÌN TRƯỚC

9. ẤN CUNG THỈNH KIM CANG- NHÌN SAU

10. ẤN CUNG THỈNH KIM CANG- NHÌN TRƯỚC 

 11. ẤN ĐĂNG BẢO TỌA- NHÌN SAU

12. ẤN ĐĂNG BẢO TỌA- NHÌN TRƯỚC

13. ẤN TỊNH TAM NGHIỆP- NHÌN SAU

14. ẤN TỊNH TAM NGHIỆP- NHÌN TRƯỚC

15. ẤN A DI ĐÀ CĂN BẢN- NHÌN SAU

16. ẤN A DI ĐÀ CĂN BẢN- NHÌN TRƯỚC

17. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- HẠ PHẨM HẠ SANH

18. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- HẠ PHẨM TRUNG SANH

19. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- HẠ PHẨM THƯỢNG SANH

  

20. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- TRUNG PHẨM HẠ SANH

21. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- TRUNG PHẨM TRUNG SANH

22. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- TRUNG PHẨM THƯỢNG SANH

23. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- THƯỢNG PHẨM HẠ SANH

24. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- THƯỢNG PHẨM TRUNG SANH

25. ẤN CỬU PHẨM LIÊN HOA- THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH

26. ẤN KHAI ĐÀN KIẾT GIỚI- NHÌN SAU

27. ẤN KHAI ĐÀN KIẾT GIỚI- NHÌN TRƯỚC

28. ẤN KIM CANG SỬ- NHÌN SAU

29. ẤN KIM CANG SỬ- NHÌN TRƯỚC

30. ẤN MA NI BẢO-NHÌN SAU

31. ẤN MA NI BẢO-NHÌN TRƯỚC

32. ẤN DIỆU LIÊN HOA – NHÌN SAU

33. ẤN DIỆU LIÊN HOA – NHÌN TRƯỚC

34. ẤN LUÂN TƯỚNG GIAO- NHÌN SAU

35. ẤN LUÂN TƯỚNG GIAO- NHÌN TRƯỚC

36. ẤN THIÊN PHÚC LUÂN- NHÌN SAU

37. ẤN THIÊN PHÚC LUÂN- NHÌN TRƯỚC

38. ẤN CHUẨN ĐỀ HẠ- NHÌN SAU

39. ẤN CHUẨN ĐỀ HẠ- NHÌN TRƯỚC 1

40. ẤN CHUẨN ĐỀ HẠ- NHÌN TRƯỚC 2

41. ẤN CHUẨN ĐỀ TRUNG- NHÌN SAU

42. ẤN CHUẨN ĐỀ TRUNG- NHÌN TRƯỚC

43. ẤN CHUẨN ĐỀ THƯỢNG – NHÌN SAU

44. ẤN CHUẨN ĐỀ THƯỢNG – NHÌN TRƯỚC

45. ẤN ĐỊNH TÂM 1

46.ẤN ĐỊNH TÂM 2

47. ẤN TAM MUỘI- NHÌN SAU

48. ẤN TAM MUỘI- NHÌN TRƯỚC

49. ẤN XẢ ĐÀN 1

50. ẤN XẢ ĐÀN 2

51. ẤN NHƯ Ý LỤC ĐỘ MẪU- NHÌN SAU

52. ẤN NHƯ Ý LỤC ĐỘ MẪU- NHÌN TRƯỚC

53. ẤN UẾ TÍCH KIM CANG- NHÌN SAU

54. ẤN UẾ TÍCH KIM CANG- NHÌN TRƯỚC

55. ẤN KIÊN LAO ĐỊA THẦN- CẦU GIA ĐẠO BÌNH AN

56. ẤN KIÊN LAO ĐỊA THẦN- CẦU MUA BÁN

57. ẤN XẢ ĐÀN KIẾT GIỚI- NHÌN SAU

58. ẤN XẢ ĐÀN KIẾT GIỚI- NHÌN TRƯỚC

59. ẤN DƯỢC SƯ CĂN BẢN- DÙNG HÀNH TRÌ (NHÌN SAU)

60. ẤN DƯỢC SƯ CĂN BẢN- DÙNG HÀNH TRÌ (NHÌN TRƯỚC)

61. ẤN ĐẢNH LỄ PHẬT DƯỢC SƯ – NHÌN SAU

62. ẤN ĐẢNH LỄ PHẬT DƯỢC SƯ – NHÌN TRƯỚC

63. ẤN DƯỢC SƯ_ DÙNG HÀNH TRÌ VÀO THỨC ĂN VÀ NƯỚC ( NHÌN TRƯỚC)

64. ẤN DƯỢC SƯ_ DÙNG HÀNH TRÌ VÀO THỨC ĂN VÀ NƯỚC ( NHÌN SAU)

65. ẤN NGŨ BỘ CHÚ – NHÌN SAU

66. ẤN NGŨ BỘ CHÚ- NHÌN TRƯỚC

67. ẤN KIM CANG ĐỊNH- NHÌN SAU

68. ẤN KIM CANG ĐỊNH- NHÌN TRƯỚC

69. ẤN TỔNG TẨY UẾ- NHÌN SAU

70. ẤN TỔNG TẨY UẾ- NHÌN TRƯỚC