Giới thiệu về hòa thượng trụ trì

KHÁI LƯỢC TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT QUANG

I-Thân thế:

– Thế danh: Lê Quang Nhựt

– Pháp danh: Thích Nhật Quang

– Pháp hiệu: Nguyên Huy

– Pháp tự: Nhật Bào

– Sinh ngày: 25/11 năm Giáp Thân 1944

– Quê quán: ấp An Quới, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. (Ngày xưa là xã Hội An Đông, tổng An Thạnh Thượng, tỉnh Sa Đéc).

– Thân phụ: Lê Văn Hai

– Pháp danh: Thiện Hữu, đệ tử tổ Chí Thiền (Phi Lai)

– Pháp hiệu: Hồng Sự

– Thân mẫu: Nguyễn Thị Chín, đệ tử tổ Chí Thiền (Phi Lai)

– Pháp danh: Diệu Thể

– Pháp hiệu: Hồng Thê

Hòa thượng xuất gia năm Đinh Hợi (1947) với Hòa Thượng Thích Trí Đức húy Hồng Phương chùa Long Phước, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

II /Quá trình tu học:

Được sự trui rèn của mẫu thân thuở còn trong nôi, khi lên 4 tuổi chính thức xuất gia, thì hai đường công phu – cúng ngọ đã rành rẽ, còn kinh bộ như: Phổ Môn, Di Đà, Hồng Danh, Kim Cang xem bổn thì tụng được, bỏ bổ thì tụng không được. Như vậy, chữ Hán không biết học từ lúc nào? Hay do quán tính truy cập trong tư tưởng (thời này không có chữ viết). Thầy bổn sư chỉ dạy: Kinh Luật – Trống phách – Nghi thức thiền gia.

Năm Tân Mão 1951, chùa Giác Thế (Thốt Nốt) nay là Giác Hòa Ni Tự. Khai trường kỳ (khóa luật) được đậu thủ khoa Sa Di (năm ấy Hòa Thượng Thiện Tài làm thư ký, cấp bằng phải viết riêng bằng tay (gọi là thủ bút): không dùng chữ in chung và được 3 chữ ký: Hòa Thượng chứng minh, Hòa Thượng Chủ Kỳ và Hòa Thượng Tuyên Luật Sư. Thay vì các văn bằng khác chỉ có chữ ký của HT Chánh Chủ Kỳ.

Năm Ất Mùi 1955, thân phụ xuất gia trở lại, làm trụ trì Chùa Linh Sơn (Vàm Cống) Lấp Vò. Theo sư phụ và được cho học Hán học với cụ đồ Nho là thầy Năm Chương. Toàn bộ Hán học như: Minh Tâm, Tứ Thơ, Ngũ Kinh (Kinh Thi – Kinh Thơ – Kinh Lễ – Kinh Nhạc – Kinh Dịch v/v..)

Năm 1958, dự khóa Hạ Chùa Phước Hậu Long Xuyên, sau mãn hạ tham dự khóa Như Lai Sứ Giả tại chùa Pháp Hội Sài Gòn, được Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sách tấn “Ông còn quá trẻ tuổi, mà tư chất và trình độ vượt trội, ông nên tham gia vào Phật Học đường để có hướng xa..” Từ ấy được làm thị giả cho Hòa Thượng, tuyển thằng vào năm thứ 2 khóa III Phật Học Đường Nam Việt.

Năm Nhâm Dần 1962, thượng tọa Nhất Hạnh mở viện Cao Đẳng Phật Học đầu tiên tại Chùa Pháp Hội, được tuyển chọn vào Cao Đẳng 4 năm. Nhưng được hơn 1 năm xảy ra biến cố Phật Giáo 1963 (Quý Mẹo) tất cả đều tham gia tranh đấu dưới chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo. Vừa học vừa tham gia tranh đấu, đến năm Ất Tỵ 1965 Viện Đại Học Vạn Hạnh ra đời, được vào học ban phân khoa Phật Học, cũng vừa học vừa tham phong trào chống mọi biến cố chính trị mà Phật Giáo chịu chung ảnh hưởng (thời 1963 – 1966 những tín chỉ + văn bằng cao đẳng + đại học đều tự hủy bỏ..)

III/Quá trình Phật sự:

Năm 1962 Ban Hoằng Pháp Giáo Hội Tăng Già Nam Việt cho thực tập diễn giảng các Xã, Quận, Tỉnh ngoại thành.

Năm 1963 tham gia phong trào tranh đấu Phật Giáo, được Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo cử làm trưởng ban sách động phong trào, hướng dẫn sinh viên, học sinh, cùng với thầy Nhật Thường (giai đoạn này bị tù đày, đánh đập rất nhiều). Đêm 20 tháng 8 năm 1963, kế hoạch “Nước Lũ” do bà Ngô Đình Nhu (Trần Lệ Xuân) ra lệnh tổng tấn công bắt toàn bộ Ủy Ban Liên Phái, Tăng, Ni tại chùa Xá Lợi cùng các chùa trong thủ đô Sài Gòn giam tại bến Cát Bình Đông, được hai ngày hòa thượng vâng lệnh thượng tọa Trí Quang tìm cách vượt ngục ra ngoài để cố vấn cho ban chấp hành Tổng Hội Sinh Viên (do anh Nguyễn Hữu Thái làm chủ tịch). Ngày 25 tháng 8 năm 1963 tổ chức biểu tình quy mô, Quách Thị Trang bị bắn chết tại Công Trường Dân Chủ chợ Bến Thành. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, hội đồng Quân Nhân Cách Mạng lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Tháng 12 năm 1963 Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam triệu tập Đại Hội thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Hòa thượng được Viện Hóa Đạo giao trách nhiệm vận động và tổ chức nhân sự thành lập Ban Đại Diện Phật Giáo Quận Nhút (quận 1) và quyền chánh đại diện đến tháng 6 năm 1964. Đại hội ra mắt Phật Giáo Quận Nhứt giao lại cho Đại Đức Thích Bửu Tuyền làm chánh đại diện. Văn phòng đặt tại chùa Vạn Thọ, Tân Định. Viện Hóa Đạo rút về cử ra Bình Dương vận động tổ chức thành lập Ban Đại Diện Phật Giáo Bình Dương khoảng 3 tháng hình thành mọi cơ cấu nhân sự. Viện Hóa Đạo bổ nhiệm ra tỉnh Pleiku hoàn thành khoảng 4 tháng. Viện Hóa Đạo rút về xung vào đoàn ủy viên công cán (thanh tra, đôn đốc, tổ chức) của Viện Hóa Đạo. Trong đoàn gồm có: Đại Đức Hộ Giác, Đại Đức Liễu Minh, Đại Đức Thắng Hoan, Đại Đức Nhật Thường, Đại Đức Huyền Diệu, Đại Đức Pháp Minh, Đại Đức Nguyên Minh, Đại Đức Độ Lượng.

Cộng với chức vụ: chủ tịch Ủy Ban Bảo Vệ Hiến Chương Quận Nhứt, chủ tịch Ủy Ban Đòi Quốc Hội Lập Hiến Quận Nhứt. Và giữ chức vụ Tổng thư ký của Tổng đoàn thanh niên Tăng Ni Việt Nam với chủ tịch Thượng tọa Thích Pháp Lan, phó chủ tịch Đại Đức Thanh Nhân, Đại Đức Thiện Nghị, phó đặc trách báo chí, ngoại giao: Đại Đức Thông Bửu, Đại Đức Huyền Diệu, thủ quỹ, tài chánh Ni sư Như Hoa, Ni sư Huỳnh Liên…Mục đích của Tổng Đoàn liên kết kêu gọi Tăng Ni sau vụ tranh đấu tiếp tục trở lại học các Đại học, Viện, Cao Đẳng..Tổng Đoàn giới thiệu vận động phương tiện cho Tăng Ni, thứ nữa về từ thiện xã hội cứu trợ đồng bào nằm trong vùng chiến tranh khủng khiếp như: Bình Long, An Lộc, Lai Khê, Đồng Xoài, Bình Giả, Lộc Ninh, Đắk Lắk, Đắk Tô, v/v..

Khoảng thời gian từ 1965 – 1969 khắp nơi từ Quảng Trị đến Cà Mau, hòa thượng đều nhận nhiệm vụ thanh tra, đôn đốc, thuyết giảng, dạy các phân chi Phật, học viện, trường Bồ Đề, khóa an cư kiết hạ,..Nếu nơi nào có nhu cầu Viện Hóa Đạo bổ nhiệm.

Đến năm 1970 tỉnh An Xuyên (Cà Mau) khuyết chánh đại diện Tỉnh. Viện Hóa Đạo bổ nhiệm giữ chức vụ suốt thời gian 1970 – 1974. Đầu năm 1975 tình hình chiến sự sắp kết thúc, hòa thượng xin phép về chùa Long Phước tịnh dưỡng và gần gũi phụng dưỡng mẫu thân. Đến tháng 4 năm 1975 kết thúc chiến tranh thống nhất đất nước.

Vào giai đoạn này, Tăng Ni rời rạc, chùa chiền thiếu liên kết, ngày 14 tháng 4 năm Canh Thân (1980), hòa thượng vận động thành lập “Hội giỗ tổ”, mục đích chư Tăng Ni liên kết với nhau như bó đũa…chờ nhân duyên.

Năm Nhâm Tuất 1982 thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (hòa thượng được Ban trị sự Tỉnh mời giảng dạy các trường hạ và trường cơ bản khóa 1-2-3. Năm Đinh Hợi 2007 vì sự thỉnh cầu mời vào ban chứng minh của Ban trị sự Tỉnh Đồng Tháp và giảng dạy các trường hạ cho Tăng, Ni đến nay năm 2014.