THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC THIỀN-TỊNH-MẬT NĂM 2018

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
        CHÙA LONG PHƯỚC
Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp.
                                                                ————————————————–                                               

THÔNG BÁO
(VỀ VIỆC KHAI GIẢNG KHÓA HỌC THIỀN-TỊNH-MẬT NĂM 2018)

      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

      Kính gửi: Toàn thể Qúy Phật Tử và Qúy Đạo Hữu gần xa của khóa học Thiền-Tịnh-Mật Chùa Long Phước!

      Thời gian vừa qua, chúng tôi được biết nhu cầu học tập, nghiên cứu về ba pháp môn Thiền-Tịnh-Mật của Qúy Phật Tử và Qúy Đọc Gỉa gần xa rất nhiều. Mặc dù Hòa Thượng Nhật Quang rất muốn tiếp tục truyền bá những kiến thức, những hiểu biết của mình cho quý vị về ba pháp môn trên, nhưng vì lý do sức khỏe và công việc Phật sự nên Thầy tạm ngưng giảng dạy trong thời gian qua để tập trung cho việc điều trị bệnh và hoàn thành công việc Phật sự . Nay nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát nên sức khỏe và công việc của Thầy đã ổn định, có thể tiếp tục công việc giảng dạy lớp Thiền-Tịnh-Mật.
      Nay Chùa Long Phước xin thông báo đến toàn thể Qúy Phật Tử và Qúy Đọc Gỉa gần xa có nhu cầu học tập, nghiên cứu và thực hành về ba pháp môn trên được rõ về lịch giảng của Thầy sắp tới đây để Qúy Vị sắp xếp thời gian và phương tiện về Chùa dự lớp giảng tiếp theo của Thầy. Kể từ khóa giảng lần này, ngoài thời gian giảng dạy những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ba pháp môn trên, Hòa Thượng sẽ giành thêm thời gian để hướng dẫn quý Học Giả thực hành trực tiếp các nghi quỹ ứng dụng trong thời gian 2 tiếng để quý vị nắm rõ cách thức thực hành nghi quỹ và vận dụng một cách mạch lạc trong quá trình công phu.

LỊCH GIẢNG DẠY NĂM 2018: 

TÊN KHÓA HỌC NGÀY DƯƠNG LỊCH NGÀY ÂM LỊCH THỜI GIAN
KHÓA 1 25-11-2018 19-10-2018 8h-14h
KHÓA 2 23-12-2018 17-11-2018 8h-14h
KHÓA 3 20-01-2019 15-12-2018 8h-14h

     

      Trên đây là lịch giảng của năm 2018. Chúng tôi sẽ thông báo lịch cụ thể của năm 2019 sau tết nguyên đán 2019. Kính mong Qúy Phật Tử, Qúy Học Gỉa gần xa sắp xếp thời gian về dự lớp giảng dạy. 

      NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

                                                                                                   Long Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2018                                                           

                                              TM CHÙA LONG PHƯỚC

                                                                         

                                       BAN TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.